7 Ekim 2018 Pazar

YILDIZ HIRSIZI BÜYÜCÜ FİNAL - STAR HUNTER WIZARD FİNAL
" Zoi'nin adamlarına güvenemeyiz, saraya gizli geçitten girmeliyiz. Yerini biliyorum."
"We cannot trust Zoi's guards, we should use the secret passage. I know where it is.""Dadı onlara gizli geçidi gösterdiğinde hava iyice kararmıştı."
"Nanny showed them the secret tunnel meanwhile the sky became darker"
"Önce ben iniyorum."
"I'm going first.."
"Hayır! Tuzaklar olabilir. "
"No! There may be traps."" Evet! Ben kraliçenim."
"Yes! I'm your queen."


"İndir beni salak! Emrediyorum!"
"Release me fool! I command you!""Henüz taç giymediğine göre emredemezsin!"
"You cannot command since you haven't been crowned yet!"" Hihihihi, bunlar birbirleri için yaratılmışlar."
"Hahahaha, they're made for eachother."

Yeraltı geçidinden saraya girdiler, herkes yemekteydi. 
They walked into the castle by  the underground tunnel, everbody was at dinner.Tembel hayvan elmalara dayanamadı...
Lazy animal couldn't resist the apples...


"AAYY! BU DA NE? İMDAAAAT!
"What's this? Heeeelp!"


"Alt tarafı bir elma. Cimriler n'olcak! Şu kadın benden bi elmayı esirgedi Karamel."
" A small apple! That's all and this woman didn't want me to take it! Caramel!"


"Neee! Sizi gözüdoymazlar, bir elmayı esirgersiniz ha?"
"You greedyguts! You don't let her to take an apple ha?"


"Neler oluyor burada? Muhafızlar! Yakalayın şunları çabuk!"
"What's going on here? Guards! Catch them!"" Durun! Ben prenses Lillian'ım. Bu kadın,10 yıl önce beni kuleye hapsetti."
" Stop! I'm princess Lillian. This woman locked me into the tower 10 years ago."
"Hahahahaha. Güzel bir yalan kabul ediyorum."
"Hahahahahaha. A nice lie I must admit.""Yalan ha? Peki beni tanıdın mı Zoi? "
"Lie ha? Did you remember me Zoi?"" Sen! Hayır! Olamaz!"
" You! No! This cannot be!.."
"Muhafızlar! Yakalayın şu yalancıyı!"
"Guards! Catch this lyer!"

"Teslim ol, eller yukarı!"
"Hands up!"


" Yakalayın da göreyim salaklar!"
"Catch me if you can idiots!"


Zoi ellerinden yıldırımlar çıkarttı!...
Zoi fired ligtning from her hands!

"Ah! Gözlerim! "
"Oh! My eyes!"" Babam, kolye tüm kötü güçleri sahibine yansıtır demişti."
"My father told that the penant reflects all evil powers to it's master."
"Denemenin tam sırası. "
"It's the time to test it. "
Kraliçe ortadan yok oldu. Geriye tacı kaldı.
The queen vanished into tiny air. Her crown was left only.

"Babam haklıymış. Sihirli kolye işe yaradı."
"My father was right. Magic  pendant worked."
Yıldızları da tekrar gökyüzüne saldılar.
They sent the stars to the sky again.
YAŞASINNNN!
OLEEEYYYY! HURRAAAAY!"Kurtulmanızın şerefine prenses."
"I drink to your rescue princess."


Tobi, ayı ve tembel hayvanı kimse görmüyordu...
Nobody was seeing  Tobi, bear and lazy animal.

"Hadi gidelim çocuklar."
"Let's go guys..""N'olur ağlama Tobi. Zaten güzel değildi..."
"Please don't cry Tobi. She was not  beautiful. "
"Evet hiç. Bildiğin çirkin!"
"Yeah not at all. She was ugly!"
"Hatta çaçaron! "
"And shrew! ""
"Bak Tobi balodan hatıra aldıklarımıza"
"Look at the souvenirs we took from the ball Tobi"
" Beni neşelendirmek istiyorsunuz anlıyorum ama onu unutacağımı sanmıyorum"
"I know you want to try to make me happy but I don't think I can forget her...""Üüüüü....booo hooo..."
"Dadı! Tobi arkadaşlarıyla gitmiş!"
"Nanny! Tobi has gone with his friends!"
"Merak etme çok uzaklaşmamıştır, koşarsan yetişirsin!"
"Don't worry, he cannot go far away. If you run, you'll catch him!"Prenses koşa koşa Tobi'ye yetişti...
Princess run and caught Tobi....
"Tobi?...Beni bırakıp gidiyor musun?"
"Tobi? Are you dumping me?"
"Lill--yani prenses! Tabii ki hayır...ben...ben..."
"Lill...I mean princess! Ofcourse not...I....I...."
"Seni seviyorum gitme."
"Ben de seni..."
"I love you."
Me too.."Tam o sırada rüzgar esmez mi!? 
Just at that moment the wind blowed...:)
"Neyin var?"
"What's wrong with you?"

Tobi, kepçe kulaklı olduğunu söyleyince, Lillian 
"Benim için önemli değil, bir daha rüzgar çıkınca kulağını kapatmana gerek yok." dedi.
When Tobi told her that he had stick out ears, she said
"It's not important for me, you don't need to hide your
ears when it's blowing."
Tahmin ettiğiniz gibi, Tobi ve Lillian evlendiler ♥
ülkeyi çok iyi yönettiler ve herkes çok mutlu oldu. 
Zoi'ye gelince, yok olmuştu ama ölmüş müydü?
As you might have guessed, they married,
ruled the country successfully and everybody became very happy.
As for Zoi she vanished but did she die?SON
The End
Yazan ve çizen:
Müjde Dural


Bölümler:

5. Bölüm - 5th. episode
6. ve son bölüm - Final

6 Ekim 2018 Cumartesi

YILDIZ HIRSIZI BÜYÜCÜ 5 - STAR HUNTER WIZARD 5


5. Bölüm - 5th. episode


Bu büyük görev için
For this important mission

Tobi, Karamel ve tembel hayvan tırmanmaya başladılar... 
Tobi, Karamel and Lazybeth began climbing ....
Önlerinde daha yüzlerce basamak vardı.
There were hundreds of steps ahead...photo kaynak- source
Basamakların tuzaklandığını bilmiyorlardı...
They were unaware the traps!Bir basamağa basınca basamak aşağı düştü ve oklar fırladı!
When Tobi step one of them, it fell and arrows have been thrown!

"Kaçın! Oklar!"
"Mind the arrows!"


Bir ok Tobi'nin lavtasına saplandı.
An arrow struck  Tobi's lute.

"Müzik aşkım hayatımı kurtardı!"
"Music love saved my life!"


Tuzaklar bitmek bilmiyordu!
There were more traps on the stairs.!

"İMDAAAT! Çocuklar yardım edin."
"HEEELP!  "


"Nerdesin tembel hayvan? Ağaca tırmanman gerekiyor!"
"Where are you lazybeth? You must climb the tree!"


"Zzzz......uykum geldiiii......"
"Zzzzz....I need sleeping....""Uyumanın sırası mı salak?"
"Is it time to sleep idiot?"" Tam ortaya geldim, biraz uyuyayım sonra yine tırmanırım.."
" I came to the middle of the tree, may I nap a little then climb again?"


Sonunda tembel hayvan ipleri kemirip Tobi'yi kurtardı.
At the end lazy animal saved Tobi.

Umarım başka tuzak yoktur.
I hope there's no more tramps..Derken bir ip gördüler...
They saw a rope...


Kesin tuzak ama korkmuyorum! Geleceği varsa göreceği de var!
Buyur gel, her neysen kahvaltı edelim hahaha...!
Sure another trap but I don't afraid of. We'll overcome it too. Come on who ever you are let's have breakfast hahahaha... 
! ! ! ! 


İp ejderhanın ayağına bağlıydı.
The rope was tied to the dragon's foot."Borcum olsun!"
"Rain check!"Onlar kaçtı, ejderha kovaladı. Bir uçuruma geldiler.
They escaped, dragon followed, they came to a cliff. 


"S....tık!"
"Shit!""Bizi yiyecek!"
"It will eat us!""Hayır! Bir fikrim var, üçe kadar sayınca yere yatın."
No! I have an idea. When I count to three, lay down"


1 - 2 - 3  ŞİMDİ!
1- 2 - 3 Now! 


Böylece ejderha üstlerinden uçup aşağı düştü.
So the dragon flied over them and fell from the cliff. 

"Yaşasınnnnn!"
"Hurrayyyy!"
Ve nihayet kuleye geldiler.
And finally they arrived at the tower."Acaba nasıl biri? Daha önce hiç prenses görmedim."
" I wonder what does she look like? I've never seen a princess before."Tobi,  hayal kuruyordu:)
Tobi was dreaming  :)
"Hayal kurmayı bırakıp şu kapıyı kıralım ve güzel prensesi kurtaralım."
"Let's stop dreaming and break this door and save the beautiful princess."Az sonra kapı kırıldı.
Soon the door was broken.

!!!


" Ha?" "Bu da ne böyle? Sirkten mi kaçtınız? "
"What's this? Did you escape from the circus?"
" Bizi beğenmedi Tobi...."
"She didn't like us Tobi..."
"Bizi beğenmediniz  ama sizi kurtarmaya gelmiştik!"
" You didn't like us but we came to save you !"
" Aman Tanrı'm! Üstelik sihirli kolyem ayının boynunda!"
"Oh my God! My magical pendant is in this bear's neck!"
"Size vermeye gelmiştik prenses"
"We brought it to you princess."
"Ah! Tamam tamam üzülme, hepinize çok teşekkürler."
"Oh! Allright, don't be gloomy. Thanks to all of you."
"Hoşgeldiniz cesur çocuklar, sonunda dualarımız kabul oldu."
"Welcome brave children, the God heard our prayers.""Hemen saraya gidelim. O şeytan kadına iki çift sözüm var.
"Let's go to the castle at once. I have a word or two for that evil woman."